Methodes/Overige zaken

Onrecht (TED-lezing)

Van de website van de Stichting Beroepseer:

TEDxMontreal 12

TEDxMontreal 12 (Photo credit: Eva Blue)

Amerika is in veertig jaar tijd sterk veranderd. In 1972 zaten er 300.000 mensen in de gevangenis, vandaag zijn dat er 2,3 miljoen. De V.S. hebben het hoogste detentiepercentage in de wereld. Een op de drie zwarte mannen tussen 18 en 30 jaar zit gevangen, is met proefverlof of voorwaardelijk vrij. In de grote steden zit vijftig tot zestig procent van de zwarte jonge mannen in de gevangenis, in hechtenis of is met proefverlof of voorwaardelijk vrij. In totaal zijn er zeven miljoen mensen met proefverlof of voorwaardelijk vrij.

De grote toename van detentiegevallen ligt overigens niet aan een stijging van geweldsdelicten. Dat percentage is niet gestegen. De oorzaak van de dramatische toename is de oorlog tegen drugs.
American JusticeVeel van Stevensons cliënten zijn heel jong. De V.S. zijn het enige land ter wereld waar 13-jarigen tot levenslang veroordeeld worden. Van elke negen geëxecuteerde mensen, blijkt er een onschuldig te zijn.

De vraag die dan oprijst is: Mogen wij doden? Ter  vergelijking: Zouden wij een vliegmaatschappij toestaan te vliegen als een op de negen opstijgende vliegtuigen zou neerstorten?

Stevenson wijdt zijn loopbaan aan het helpen van armen, gevangenen en veroordeelden. Hij is oprichter en directeur van het Equal Justice Initiative, een in de staat Alabama gevestigd bureau waar hij en zijn medewerkers strijden tegen vooringenomenheid en discriminatie in het strafrechtelijk systeem. De groep behaalt goede resultaten, zoals het tegengaan van buitensporige en onrechtvaardige strafoplegging en verzachting van het lot van onschuldige, tot de doodstraf veroordeelde gevangenen, het  aan de kaak stellen van misbruik van gevangenen en psychiatrische patiënten en het bijstaan van kinderen die als volwassenenen strafrechtelijk vervolgd worden. Een recente overwinning is het verbod op levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating van veroordeelde kinderen.

Related articles